ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Impresszum
Vonatkozó jogszabályok
ÁSZF hatálya, szerződés nyelve, Árak, Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei.
Panaszügyintézés
Szerzői Jogok
A honlap használata
Regisztráció, bejelentkezés
Megrendelés
Átvételi (szállítási) módok
Fizetési módok
Vásárlás külföldről
Adatkezelési tájékoztató
Fogyasztói tájékoztató
Elállás
Szavatosság
Jótállás

IMPRESSZUM

Webáruház üzemeltetője: Ékszergyár Kft.
Kapcsolattartók: Kurta Kata és Gáll Tünde Éva
Ékszergyár Kft. székhelye: 2351 Alsónémedi, Haraszti út 43.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
Adószám: 23189298-2-13, Közösségi adószám: HU23189298
E-mail cím: levelek@ekszergyar.hu Tel.: +36203262504

Kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló dokumentumpdf.
Nyilvántartási szám: 169/2011
Engedélyező hatóság: Alsónémedi Önkormányzat, 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Tel.: 0629337101

Tevékenység engedélyezése (NEHITI): pdf.
Nyilvántartási szám: PR6601
Engedélyező hatóság: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság Budapest
Székhely: 1124 Bp., Németvölgyi út 37-39. Postacím: 1089 Bp., Bláthy Ottó u. 3-5.
Tel.: 333-0147, nehiti@mkeh.gov.hu, www.mkeh.gov.hu

Adatvédelmi azonosító: 03345-0001
Engedélyező Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Bp., Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel.: 0613911400, ugyfelszolgalat@naih.hu

Tárhelyszolgáltatónk:
ELIN.hu KFT – https://www.elin.hu
Cégnév: ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanásadó Kft.
Székhely: 9024 Győr, Déry T. u. 11.
Adószám: 14315754-2-08 Cégjegyzékszám: 08-09-016359

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

AZ ÁSZF HATÁLYA, SZERZŐDÉS NYELVE, ÁRAK

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, így az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei.
A “Kosár tartalma” bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.
– a személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, stb…) bármikor ellenőrizhetők, változtathatók a “megrendelés elküldése” gomb lenyomásáig.

Ha a “megrendelés elküldése” után veszi észre, hogy mást rendelt, mint szeretett volna, esetleg pontosítani/megváltoztatni szeretné a szállítási/számlázási nevet, címet, terméket, darabszámot, stb., kérjük jelezze ügyfélszolgálatunkon a levelek@ekszergyar.hu e-mail címen. Fontos, hogy ezt a rendelést követően haladéktalanul tegye meg, mert a csomagfeladás után a tévedés korrigálására már nincs lehetőség.

PANASZÜGYINTÉZÉS

A Vevő az Eladóval vagy az Eladó által forgalmazott termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségek egyikén terjesztheti elő:

E-mail: levelek@ekszergyar.hu
Telefon: +36203262504
Postázási cím: 2351 Alsónémedi, Haraszti út 43. Ékszergyár Kft.

AZ Eladó törekszik rá, hogy a javítást vagy cserét legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a Vevő a panaszkezeléssel nem ért egyet, akkor az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv másolati példányát átadja a Vevőnek, vagy elküldi e-mailben.

Az Eladó átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

Amennyiben az Eladó és Vevő közötti vita nem rendeződik, az alábbi lehetőségek állnak a Vevő rendelkezésére:

1., Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. A fogyasztóvédelmi feladatokat a vevő lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el. http://jarasinfo.gov.hu/
A panasz elbírálását követően a hatóság dönt az eljárás lefolytatásáról.

2., Bírósági eljárás. Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

3., Online Vitarendezési Platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást, így a fogyasztók érvényesíteni tudják jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

4., Békéltetői Testület. Az eljárás megindításának feltétele hogy a Vevő az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra a Vevő által megjelölt Békéltető Testület illetékes.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az iratot, illetve annak másolatát, amely tartalmára a fogyasztó hivatkozik. (pl. a vállalkozás írásbeli nyilatkozata, melyben elutasítja a panaszt)

A Békéltető Testület weboldala: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületek:
http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Telefonszám: 06-72-507-154 Fax: 06-72-507-152 E-mail:  abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523 Fax: 06-76-501-538 E-mail:  bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszám: 06-66-324-976 Fax: 06-66-324-976 E-mail: eva.toth@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870 Fax: 06-46-501-099 E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Telefonszám: 06-1-488-2131 Fax: 06-1-488-2186 E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszám: 06-62-554-250/118 Fax: 06-62-426-149 E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszám:06-22-510-310 Fax: 06-22-510-312 E-mail: fmkik@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszám: 06-96-520-217 Fax: 06-96-520-218 E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. Telefonszám: 06-52-500-710 Fax: 06-52-500-720 E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. Telefonszám: 06-36-429-612 Fax: 06-36-323-615 E-mail: hkik@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570 Fax: 06-56-510-628 E-mail:  bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszám: 06-34-513-027 Fax: 06-34-316-259 E-mail: szilvi@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. Telefonszám: 06-32-520-860 Fax: 06-32-520-862 E-mail: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331. Telefonszám: 06-1-269-0703 Fax: 06-1-474-7921 E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6. Telefonszám: 06-82-501-026 Fax: 06-82-501-046 E-mail: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszám: 06-42-311-544 Fax: 06-42-311-750 E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Telefonszám: 06-74-411-661 Fax: 06-74-411-456 E-mail: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszám: 06-94-312-356 Fax: 06-94-316-936 E-mail: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116. Telefonszám: 06-88-429-008 Fax: 06-88-412-150 E-mail:  bekelteto@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testület Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Telefonszám: 06-92-550-513 Fax: 06-92-550-525 E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

SZERZŐI JOGOK

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található szöveg, fotó, grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Ékszergyár Kft.

A HONLAP HASZNÁLATA

Regisztráció, bejelentkezés

Webshopunkban lehetősége van regisztrációval, vagy regisztráció nélkül is vásárolni.

A vásárláshoz szükséges adatok kitöltésével és elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait az Ékszergyár Kft. nyilvántartásba vegye és kezelje az 1992. évi LXIII. törvény előírásai szerint, valamint hogy a jövőben termékeivel, akcióival kapcsolatos információkat juttasson el Önnek. Tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja.

Amennyiben regisztrált webáruházunkban, de elfelejtette jelszavát, elég, ha az Webshop/Fiókom/Elfelejtett jelszó feliratra kattint, majd megadja a regisztrált e-mail címét, amire rendszerünk automatikusan elküldi önnek a jelszót. Ha adatai időközben változtak, bármikor módosíthatja őket az Fiókom gombra kattintva. Aktuális rendelését mindig arra a címre küldjük, amit a rendelés véglegesítése előtt megadott.

A Webshop/Rendeléseim fülre kattintva megtekintheti eddigi megrendeléseit, valamint nyomon követheti aktuális megrendelésének fázisait. A feldolgozás egyes fázisairól természetesen egyidejűleg e-mailben is tájékoztatjuk.

Kosár

Ahhoz, hogy a kiválasztott terméket megrendelje, nem kell mást tennie, minthogy a termék alatt levő Kosárba feliratra kattint. Ezzel a termék az Ön kosarába kerül. Ezt követően választhat, hogy folytatja a vásárlást és újabb termékeket helyez a kosarába, vagy a már kiválasztott terméket megrendeli és továbblép a fizetéshez. Kosarában tetszőleges számú terméket elhelyezhet, több példányt is rendelhet ugyanabból a termékből. A darabszámot úgy módosíthatja, hogy a termék mellett levő beviteli mezőbe beírja a megfelelő darabszámot, majd nyugtázza azt. A megrendelés véglegesítéséhez kattintson a Tovább a rendelés véglegesítéséhez ikonra.

Megrendelés

A Tovább a rendelés véglegesítéséhez ikonra kattintva ellenőrizheti a kosarában lévő termékeket, módosíthatja a számlázási és szállítási adatokat. Ezután a Megrendelés elküldése ikonra kattintva véglegesítheti a rendelését. A rendelés beérkezéséről automatikus értesítést küldünk Önnek megadott e-mail címére. A megrendelést visszaigazoló értesítésnek a megrendelő elektronikus postaládájába történő megérkezésével az Ékszergyár Kft. és a megrendelő között szerződés jön létre. A rendszer ezt követően kezdi meg a megrendelés feldolgozását. A rendeléseket a rendelkezésre álló készlet erejéig teljesítjük. A csomag elkészülte után még egy értesítést küldünk a kiszállításról, melyben megtalálja a csomagazonosítót, a kiszállításra kerülő tételeket, valamint a kiszállítás várható idejét.

A megrendelés elküldésével a megrendelő elfogadja az interneten történő vásárlás kockázatait, amelyre tekintettel az Ékszergyár Kft-t nem terheli felelősség az alábbi körülmények esetén:

– az internetes hálózat bármilyen, a webáruház működését és a vevő vásárlását akadályozó működési hibája;
– bármely vételi eszközben történő bármilyen meghibásodás;
– a vásárlás folyamatában alkalmazott bármely szoftver nem megfelelő működése;
– a szolgáltató hálózatban fellépő bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba.

A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Átvételi módok és díjak

A raktáron lévő termékek szállítási határideje 1-3 munkanap Magyarország területére.
Gyártás alatt lévő és egyediesített termékek szállítási ideje legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, minden terméknél jelezzük a rá vonatkozó szállítási időt, de ezt a visszaigazoló e-mailben minden esetben pontosítjuk. Rendelés előtt a +36203262504-es ügyfélszolgálati számon is érdeklődhet.

Futárszolgálat

A megrendelt terméke(ke)t futárszolgálattal (elsősorban GLS, másodsorban MPL, harmadsorban saját futárszolgálat) juttatjuk el a megadott címre.

Futárszolgálat esetén a fizetési mód: előre utalás (banki átutalás vagy paypal). Utánvéttel nem szállítunk.

Szállítási és csomagolási költség:
35.000 Ft-ig Magyarország egész területén egységesen 2000 Ft (értékbiztosítva), 35.000 Ft. felett INGYENES.

A futár előreláthatólag a csomag feladását követő munkanapon szállít az Ön által megadott címre. Kérjük, hogy olyan szállítási címet jelöljön meg a megrendelésnél, ahol Ön napközben is elérhető. Kérjük, hogy az adatainál a telefonszámát is adja meg, hogy ha kézbesítés közben bármilyen probléma felmerülne, fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot.

A kiszállítási értesítőt követő munkanapon a csomagazonosító szám segítségével Ön is érdeklődhet a csomag állapotáról a csomagszállító weblapján:

GLS nyomkövetés: https://gls-group.eu/HU/hu/csomagkovetes

MPL nyomkövetés: https://posta.hu/nyomkovetes/nyitooldal

MPL Postán maradó csomag

Az ön által megjelölt postára szállítjuk a csomagot, amit 10 napon belül tud átvenni.
Postán maradó csomag választása esetén a fizetési mód: előre utalás (banki átutalás, vagy paypal). Utánvéttel nem szállítunk.

Személyes átvétel

A megrendelt terméket át tudja venni személyesen is nyitvatartási időben, látványműhelyünkben. Címünket, és aktuális nyitva-tartásunkat a kapcsolat menüpont alatt találja.
Megrendelés leadása után e-mailben értesítjük mikortól tudja átvenni a csomagot.

Személyes átvétel esetén a fizetési módok lehetnek: készpénzfizetés a helyszínen, vagy előre utalás (banki átutalás vagy paypal).

Személyes átvétel esetén a terméket 5 naptári napig tartjuk fenn, ezt követően automatikusan töröljük a rendelést.

Fizetési módok

A számlázás az érvényben lévő árlista alapján, az esetleges feltüntetett kedvezmények figyelembevételével történik. A szerződéses ár a rendelés visszaigazolásban szereplő ár.

Banki átutalás:

Vevő a megrendelt termékek házhoz szállítását kérheti. Ebben az esetben a megrendelt termékek árát és az esetleges szállítási költséget előre kell kifizetnie.

Átutaláshoz szükséges adatok:
Kedvezményezett: Ékszergyár Kft.
Bankszámlaszám:  Erste Bank, 11600006-00000000-47125593
Nemzetközi bankszámlaszámunk (IBAN): HU13116000060000000047125593

Készpénzfizetés:

Személyes átvételre előre egyeztetett időpontban, nyitvatartási időben az Alsónémedi műhelyünkben van lehetőség. Személyes átvétel esetén készpénzfizetésre van lehetőség.

PayPal fizetés
Az egyik legelterjedtebb online fizetési megoldás a PayPal, mely nem csak világszintű népszerűségéről ismert, hanem biztonságáról is. Körülbelül 190 országban használható a PayPal vásárlásra és pénzküldésre 18 valutanemben. Vásárlási szempontból a PayPal valahol középen helyezkedik el a vásárló és a kereskedő között, mely megalapozott tőkével és hitelességgel rendelkezik. Elég csak a PayPal-nál számlát nyitni, ott regisztrálni személyes adatainkat (esetleg hitelkártyánkat is), majd a regisztrációnkkor megadott egyedi e-mail címet felhasználva csak azt adjuk meg a pénzes tranzakciókra. Vásárláskor megadjuk PayPal-os e-mail címünket, mely elnavigál a biztonságos PayPal számla oldalunkra, ahol csak megerősítjük, jóváhagyjuk a tranzakciót és a többit már elvégzik helyettünk a háttérben. A PayPal nem elektronikus bank, hanem egy biztonságos internetes pénzügyi “közvetítő”.

Utánvéttel nem szállítunk.

Vásárlás külföldről

Jelenleg a következő EU-s tagországokba szállítunk a GLS segítségével:

Ausztria (4900 Ft.), Franciaország (7500 Ft.), Németország (5300 Ft.), Olaszország (7500 Ft.). (A listát hamarosan bővítjük.)
Szállítási határidő készleten lévő termékek esetén, az előre utalást követő naptól számítva:

Ausztria: 1-3 munkanap
Franciaország: 3-7 munkanap
Németország: 2-4 munkanap
Olaszország: 3-7 munkanap

A gyártás alatt lévő és egyediesített termékek esetén egyedi szállítási határidővel szállítunk, amit a termék adatlapján adunk meg. Amennyiben ez az információ nem szerepel az adatlapon, a megrendelés előtt egyeztetjük a vevővel, melyet írásban is megerősítünk.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelő megnevezése: Ékszergyár Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő levelezési címe: 2351 Alsónémedi, Haraszti út 43.
Az adatkezelő e-mail címe: levelek@ekszergyar.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36203262504
Honlap: https://ekszergyar.hu/

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 • Internet Explorer: https://goo.gl/hTWwIw
 • Firefox:  https://goo.gl/MoC5rg
 • Chrome: https://goo.gl/7NC6iM
 • Safari: https://goo.gl/KXDyK9
 • Opera: https://goo.gl/TtU7EK

A regisztrációval együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

A személyes adatok tárolása

Az adatfeldolgozó megnevezése: Ékszergyár Kft.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám: +36203262504, E-mail cím: levelek@ekszergyar.hu

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Adatfeldolgozók lehetnek:

1., GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
E-mail cím: info@gls-hungary.com
Telefonszám:  (+36 29) 88 66 70

2., MPL
Levélcím: Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc:
E-mail cím: customer.service@posta.hu
Telefonszám: 06-1-333-7777

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

Adatvédelmi azonosító: 03345-0001

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

Elállás

Webáruházunkban kapható termékek esetén:

Ön a vásárlástól a webáruházunkban megrendelt terméket tartalmazó csomag átvételétől számított 14 napon belül (saját gyártású termékek esetében 32 napon belül) – figyelemmel a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4.§- ra – indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül (saját gyártású termékek esetében 32 napon belül). Elállás esetén a terméket sértetlen – külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes – állapotban a megrendelő nevének feltüntetésével saját költségén küldje vissza az Ékszergyár Kft. 2351 Alsónémedi, Haraszti u. 43. szám alatti címére. Az Ön által kifizetett vételárat az elállást követő 14 napon belül visszatérítjük. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Ön köteles viselni. Ha a kiszállítás ingyenesen történt, a megrendelőnek meg kell térítenie a szállítás költségét is, amit kedvezményként az Ékszergyár Kft. elengedett a házhozszállításkor – ez jelenleg 2000 Ft. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítésére igényt tartunk.

Elállási nyilatkozat letölthető: DOC, PDF

Egyedi megrendelések esetén:

Egyedi megrendelések esetén nem gyakorolhatja elállási jogát.
“… a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot…
c)18 olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.”
17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet, a távollevők között kötött szerződésekről. 5. § c)18
forrás: Jogtár

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel: 2351 Alsónémedi, Haraszti út 43., levelek@ekszergyar.hu

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 naptári napos (saját gyártású termékek esetében 32 napon belül) határidőn belül elküldi.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

SZAVATOSSÁG
45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3), 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján

KELLÉKSZAVATOSSÁG

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Kérhet javítást, cserét, kedvezményt, vagy elállhat a szerződéstől.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

TERMÉKSZAVATOSSÁG

Termék hibája esetén Ön kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

JÓTÁLLÁS

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a kötelezett jótállásra köteles.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállás időtartama egy év.

Az Ékszergyár Kft. minden 10.000 Ft. feletti saját gyártású ékszerére a törvény által előírt 1 év mellé + 2 év garanciát vállal, így a jótállás 3 év.

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

     
Dokumentum DOC PDF
Elállási nyilatkozat DOC PDF
ÁSZF  – PDF